Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanhThiết kế và xin cấp phép dự án xây dựng

Thiết kế và xin cấp phép dự án xây dựng

Kết quả hình ảnh cho Dịch vụ hỗ trợ thiết kế và xin cấp phép

JCM cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế, tìm kiếm vị trí xây dựng dự án và xin cấp phép xây dựng, cấp phép phòng cháy chữa cháy. Với dịch vụ này, JCM hỗ trợ khách hàng một cách tối ưu để chuẩn bị và đảm bảo cho các công trình dự án xây dựng của Chủ đầu tư được tiến hành thuận lợi.

Liên hệ

    Ảnh
    Messenger Zalo Tel Back to top