Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanhQuản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý dự án xây dựng (CM) là một dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án chuyên ngành để giám sát việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng một dự án, từ đầu đến cuối. Mục đích của CM là kiểm soát thời gian, chi phí và chất lượng của dự án. CM tương thích với tất cả các hệ thống phân phối dự án, bao gồm thiết kế-giá thầu-xây dựng, thiết kế xây dựng, CM rủi ro và Quan hệ đối tác công tư.

Là chuyên gia quản lý các dự án xây dựng, JCM cam kết với Khách hàng/ Chủ đầu tư cung cấp kế hoạch quản lý dự án hiệu quả, trong đó chi phí, năng suất, chất lượng và an toàn của dự án được cân nhắc và tính toán tối ưu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho Chủ đầu tư.

Liên hệ

    Ảnh
    Messenger Zalo Tel Back to top