Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanhQuản lý dự án

Quản lý dự án

Hình ảnh có liên quan

Quản lý dự án là nghệ thuật chỉ đạo và điều phối nguồn nhân lực và vật chất trong quá trình của dự án bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý hiện đại để đạt được mục tiêu đã đề ra về phạm vi, chi phí, thời gian, và chất lượng công trình.

Trước khi lập kế hoạch quản lý dự án, JCM luôn nghiên cứu tính khả thi của dự án, từ đó đưa ra phương án tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Chủ đầu tư. Sự hài lòng của khách hàng là tôn chỉ của JCM.

Liên hệ

    Ảnh
    Messenger Zalo Tel Back to top