THE GARDEN HILL (TÊN BAN ĐẦU: TOÀ NHÀ ĐA NĂNG ĐỨC PHƯƠNG VIETNAM)

THE GARDEN HILL (TÊN BAN ĐẦU: TOÀ NHÀ ĐA NĂNG ĐỨC PHƯƠNG VIETNAM)

Giới thiệu dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị BID Việt Nam
Quy mô dự án 38,500 sqm
Ngày khởi công 2015-10-15
Ngày hoàn thiện 2017-08-15
THE GARDEN HILL (TÊN BAN ĐẦU: TOÀ NHÀ ĐA NĂNG ĐỨC PHƯƠNG VIETNAM)

Liên hệ

    Ảnh
    Messenger Zalo Tel Back to top