Tuyển dụng vị trí Giám đốc dự án

Tuyển dụng vị trí Giám đốc dự án
Work Place Hà Nội
Rank Tốt nghiệp đại học trở lên
Format Quản lý, điều hành, bố trí, sắp xếp nhân sự…
Certificate Yêu cầu tối thiểu có chứng chỉ hành nghề
Experience Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Salary range Lương thỏa thuận
Career Một trong các chuyên ngành: thiết kế, xây dựng, kiến trúc
Date for submission

Giám đốc dự án chính là tổ chức thực hiện, quản lý dự án, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và kế hoạch đề ra, từ đó mang lại giá trị, lợi ích cho tổ chức.

 

Mô tả công việc:

  • Tham gia lập mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận kỹ thuật thi công, vật tư kiểm soát, báo cáo tiến độ thực hiện theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Tổng Giám Đốc.
  • Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc thiết lập cơ cấu tổ chức; xác định các quá trình và mối tương tác của các quá trình trong phần việc được phân công.
  • Hỗ trợ Tổng Giám Đốc phân tích các nhu cầu và mong đợi của khách hàng đối với Công ty.
  • Chủ trì các cuộc họp trong Công ty theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
  • Đề xuất các hoạt động khắc phục, phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp của hệ thống.
  • Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc công ty về kết quả điều hành, quản lý bộ phận trực thuộc được phân công ( theo sơ đồ tổ chức cơ cấu công ty).
  • Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.
Messenger Zalo Tel Back to top