Completed projectsAQUANA VIETNAM FACTORY PROJECT – PHASE 2

AQUANA VIETNAM FACTORY PROJECT – PHASE 2

Project Introduce

Investor Aquana Vietnam JSC
Project scale Tổ hợp các dự án: Xin cấp phép, Xây dựng cơ sở mới và Cải tạo nhà máy
Commencement date 18/12/2017
Finishing day 08/03/2019
AQUANA VIETNAM FACTORY PROJECT – PHASE 2

Contact

    Images
    Messenger Zalo Tel Back to top